Norim staat voor “Nederlandse Overheid Referentie Informatie Model”. De kern van Norim is een Overheidstaal. De “taal” betreft concepten uit de wet- en regelgeving op een zodanig abstractieniveau dat samenhangende modellering van Wetgeving, Jurisprudentie en Beleid (WJB) mogelijk is. De abstractie is geïntroduceerd om de geweldige variabiliteit en variëteit in wet- en regelgeving te kunnen modelleren. De “taal” kent een werkelijke semantiek en syntax.   

Het Norim concept is een ontwikkeling met aandacht voor snelheid van implementatie van wetgeving, verbetering van dienstverlening en kostenverlaging van de ICT realisatie, heeft oog voor zowel statisch als dynamisch gedrag en regels en kent koppelingen naar de wet- en regelgeving 

(zie ook norim.nl).