Welkom op de website voor wendbare wetsuitvoering. De site wendbarewetsuitvoering.nl is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het proces om van wet- en regelgeving te komen tot produkten en diensten met bijbehorende inrichting.

Op deze plek kan informatie en best/good practices rond dit onderwerp worden gedeeld.